اندازه گیری فشار - Pressure

نمایش یک نتیجه

1-اندازه گیری فشار،گیج اختلاف فشار

اندازه گیری فشار  به وسیله گیج فشار ،گیج فشار(Pressure Gauge)،گیج فشار دیجیتال و…از متداول ترین ره های اندازه گیری است.

2-ترانسمیتر فشار ، ترانسمیتر اختلاف فشار

ترانسمیتر فشار و اختلاف فشار از متدوال ترین تجهیزات جهت انتقال اطلاعات فشار سیال به اتاق کنترل است.از دیگر این تجهیزات می توان به مانومتر،سوئیچ فشار (Pressure Switch) اشاره کرد.