دانشنامه

Positioner-dfc
03 آوریل: نحوه عملکرد فیلتر رگلاتور هوا

فیلتر رگلاتورها در سایزهای مختلف و مدل های مختلف می باشد که شامل موارد زیر می باشد .
1. سایز فیلتر رگلاتورها : 3″, 2”, 1″ , 3/4”, 1/2″, 3/8”, 1/4”, 1/8” می باشد
2. تخلیه رطوبت (آب) در مدل های تخلیه دستی، تخلیه نیمه اتومات و تخلیه تمام اتومات می باشد . ساختار فیلتر رگلاتورهای هوا :