Pressure

 یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز شده در صنعت برای کنترل پروسههای مختلف فشار میباشد

 از متداول ترین این ابزار اشاره گردیده است  گیج فشار ( Pressure gauge ) فشار سنج دیجیتال (Digital pressure gauge ) ترانسمیتر فشار (Pressure transmitter ) ترانسمیتر اختلاف فشار (dp transmitter ) مانومتر (Monometer ) پرشر سوئیچ (Pressure switch )

نمایش یک نتیجه

 یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز شده در صنعت برای کنترل پروسههای مختلف فشار میباشد

 از متداول ترین این ابزار اشاره گردیده است 
گیج فشار ( Pressure gauge )
فشار سنج دیجیتال (Digital pressure gauge )
ترانسمیتر فشار (Pressure transmitter )
ترانسمیتر اختلاف فشار (dp transmitter )
مانومتر (Monometer )
پرشر سوئیچ (Pressure switch )