دانشنامه

انتخاب فلومتر مناسب برای سیال های متفاوت

امروزه اندازه گيري جريان صنايع مختلف از اهميت ويژه اي بر خوردار مي باشد.باتوجه به اهميت اندازه گيري اين كميت و همچنين تنوع فرآيند در صنايع گوناگون،در طول زمان روش…


میترینگ ولو Metering Valve

میترینگ ولو Metering valves- شیرهای کنترل دبی جریان این گونه شیرها جهت تأمین کنترلی پایدار و دقیق بر میزان دبی جریان عبوری در کاربردهای تحلیلی، ابزاردقیقی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند….


Rupture disk

راپچردیسک چیست؟ راپچر دیسک (Rupture Disc) که دیسک انفجاری (Burst Disc) و یا دیافراگم انفجاری هم نامیده می‌شود، یک وسیله کنترل فشار است که در کاربردهای مختلف برای محافظت از مخازن تحت فشار و یا تجهیزات…


تفاوت بین سیفتی ولو و سیفتی رلیف ولو

واژه شیر اطمینان (safety valve)وشیر اطمینان فشار شکن(safety relief valve) اصطلاحاتی هستند که جهت تشریح انواع متنوعی ازتجهیزات مرتبط با آزاد سازی فشار اضافی سیال در واحد می باشند ….