مانیتورینگ و کنترل ارتفاع مخازن با استفاده نرانسمیترهای فشار قلمی

اندازه گیری ارتفاع مواد در تانک ها و کنترل آنها از مهمترین اقدامات در اتوماسیون در صنایع مختلف شامل نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و … می باشد. مواد موجود در مخازن می توانند جامد، مایع و یا چند فازی باشند که بنا به نوع کاربری و شرایط فرآیند می بایست مکانیزم متناسب و بهینه را انتخاب نمود.

روش اندازه گیری سطح سیال به روش هیدرواستاتیک، بر اساس سنجش فشار هیدرواستاتیک ناشی از ارتفاع مایع که به کف مخزن اعمال می شود، انجام خواهد گرفت. میزان این فشار از طریق رابطه P = ρgh محاسبه می گردد.

برای مانیتورینگ و کنترل ارتفاع مخازن با ترانسمیتر فشار قلمی که روشی بسیار دقیق و مقرون به صرفه می باشد، ابتدا میزان Range  ترانسمیتر را از طریق رابطه P = ρgh با قرار دادن حداکثر ارتفاع سیال در مخزن محاسبه می نماییم. در گام بعدی در صورتی که سیال در مخزن خورنده و یا دارای دما بالا باشد، از دیافراگم سیل استفاده خواهیم نمود. انتخاب متریال Wetted Parts و روغن دیافراگم سیل بر اساس شرایط فرآیند تعیین خواهد شد. با اتصال ترانسمیتر فشار به پایین تانک، خروجی 0 تا 0 ولت و یا 4 تا 0 میلی آمپر به یک نمایشگر محلی و یا یک ماژول AI از PLC  اعمال می شود. از آنجا که نمایشگر ها (Indicators) می توانند دارای سوئیچ و خروجی 4 تا 0 میلی آمپر باشد، میتوان از نمایشگر ها به عنوان نشان دهنده محلی و از خروجی کنتاکت ها جهت استفاده در مدار فرمان و اتوماسیون استفاده نمود. لازم به ذکر است Set Point های High و Low توسط نرم افزاری روی نمایشگر قابل تنظیم می باشد و بموازات میتوان از خروجی 4 تا 0 میلی آمپر جهت HMI در اتاق کنترل استفاده نمود.

Leave a comment