2020 می

12 مه: شیرآلات صنعتی (1)

شیر وسیله ای  برای مهار فشار مایع و گاز و جریان است. در این خبرنامه و چند  خبرنامه بعد به معرفی و بررسی کامل شیرآلات در صنعت می پردازیم ….