شیر سوزنی (Needle Valve)

شیرهای سوزنی یا نیدل ولو ها شیرهایی با دیسک سوزنی شکل مخروطی می باشند.
در این شیرها سیال پس داخل شدن به بادی شیر، به فضایی حفره ای شکل وارد شده و با زاویه 0 درجه تعبیه شده در مسیر سیال، به سمت دیسک مخروطی پیش می رود و مجرای بسیار کوچکی را به جهت عبور پیش رو خواهد داشت (در مقایسه با سایز خط).
مهمترین استفاده این نوع شیر ها کنترل فلوی سیال عبوری می باشد.
مکانیزم عملکرد این شیرها به گونه ای است که با هر دور کامل از چرخیدن فلکه (Hand wheel ) دیسک مخروطی شکل مقدار بسیار کمی جابجا شده و زمینه کنترل دقیق تر نرخ فلوی عبوری و تنظیم  در مقادیر مورد نظر را فراهم می آورد.
استفاده از این نوع شیر برای سیالات دارای ذرات معلق و همچنین چسبنده و ویسکوز  – ( به دلیل امکان انسداد بواسطه نوع مکانیزم) –  توصیه نمی گردد.
معمولا در حالت سیالات پارتیکل دار قبل از شیر های سوزنی از فیلتر ها استفاده می گردد.

اگر چه هدف اصلی شیر های سوزنی Adjust نمودن فلوی عبوری می باشد، اما امکان استفاده بعنوان ولو On/Off و همچنین فشار شکن جریان را نیز دارا می باشند.
 شرکت دقیق فرایند کنترل نماینده انحصاری نیدل ولو ویلاک VEELOK در خاورمیانه 

Comments (1)

Leave a comment