2019 فوریه

24 فوریه: شیر توپی Ball Valve

شیر توپی (Ball Valve) : شیر های توپی یا بال ولو ها در دسته بندی شیر های Off/On قرار می گیرند. مکانیزم قطع و وصل شیر های توپی به این…

17 فوریه: لیست تجهیزات نوافیما

شرکت دقیق فرایند کنترل به عنوان نماینده انحصاری برند نوافیما Nuova Fima محصولات قابل عرضه از این برند را به  شرح زیر معرفی مینماید. نوافیما Nuova Fima MS DN40-50 Nuova…

17 فوریه: شیر سوزنی (Needle Valve)

شیرهای سوزنی یا نیدل ولو ها شیرهایی با دیسک سوزنی شکل مخروطی می باشند. در این شیرها سیال پس داخل شدن به بادی شیر، به فضایی حفره ای شکل وارد…