ساخت دیافراگم سیل و کپیلاری و تعمیرات 

 ساخت دیافراگم سیل و کپیلاری و تعمیرات 
ساخت دیافراگم سیل و کپیلاری و شارژ روغن آن جهت استفاده در ترانسمیترهای فشار و اختلاف فشار ، سوئیچ ، گیج های فشار به همراه کوپل تجهیز
آشنایی با روش کاردیافراگم سیل در تجهیزات اندازه گیری فشار 
 
هنگامی که سیال فرآیندی وارد کپسول می شود، با اعمال فشار به دیواره کپسول باعث تغییر شکل دیواره های دیافراگمی آن می شود
کپسولها می توانند به صورت متوالی نیز در امتداد هم قرار بگیرند و به این ترتیب میزان جابجایی ایجاد شده، افزایش یابد
به همین جهت، در بسیاری از موارد از یک کپسول که شامل دو دیافراگم فلزی متصل به هم تشکیل یافته، استفاده می شود
این کپسول از طریق یک لوله به سیال مورد اندازه گیری متصل می باشد
هنگامی که سیال فرآیندی وارد کپسول می شود، با اعمال فشار به دیواره کپسول باعث تغییر شکل دیواره های دیافراگمی آن می شود
کپسولها می توانند به صورت متوالی نیز در امتداد هم قرار بگیرند و به این ترتیب میزان جابجایی ایجاد شده، افزایش یابد
سنسورهای دیافراگمی در مقایسه با سنسور بوردون، به جهت دارا بودن سطح اتکاء بیشتر، نسبت به ارتعاشات محیط حساسیت کمتری دارند
همچنین این سنسورها، کاربرد زیادی برای اندازه گیری فشار سیالات ویسکوز دارند.
.لازم به ذکر است، عیب عمده دیافراگم ها، تنظیم نقطه صفر می باشد
امکان ارائه گواهینامه کالیبراسیون از موسسات معتبر تحت نظر اداره استاندارد کشور در حداقل زمان
انواع دیافراگم سیل :
ساخت دیافراگم سیل ،دیافراگم سنیتاری،دیافراگم سیل 

Leave a comment