Paperless recorder

توضیحات :

رکوردرهای بدون کاغذ Paperless recorder  نسل جدید رکوردرهای صنعتی هستند که با پیشرفته تر شدن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی روز و میکروپروسسوری اینامکان را به شما میدهند که اطلاعات پارارمترهای مختلف صنعتی نظیر سنسور های فشار ،دما،رطوبت ، فلو و …را بر روی صفحاتی نظیر مانیتور کامپیوتر مشاهده و بر رویحافظه های معمول فلاش کارت ذخیره سازی کنید تا در مواقع ضروری به بازبینی اطلاعات و تکمیل اسناد لازم کاری بپردازید .

 Paperless recorder امروزی به شما خروجیهای آلارم متناسب با کانالهای ورودی را به راحتی داده و در موارد پیشرفته تر با امکاناتی که برای ارتباط با شبکه پروتکلهای صنعتی نظیر پروفیباس و مدباس فرآهم می آورند ، نیز یک واحد ورودی و خروجی یا ریموت I/O عمل کرده و با اینترفیس شدن با PLC هزینه های به روز کردن سیستم کنترلی و حرکت به سوی داشتن یک سیستم DCS یا SCADA را کم میکنند.

Leave a comment