عملکرد barriers

اصول عملکرد بریر های :
بریر های موجود در بازار معمولا به صورت ترکیبی از حفاظت دیود زنری و حفاظت گالوانیکی ساخته شده اند که معمولا حفاظت دیود زنری از یک دیود زنر و یک مقاومت سری شده با تجهیز داخل فیلد تشکیل شده است که از دیود زنر جهت حفاظت افزایش ولتاژ و مقاومت جهت حفاظت در افزایش جریان الکتریکی استفاده میشود،که البته هردو آنها توسط یک فیوز دیگر حفاظت میشوند.
حفاظت گالوانیک انجام شده در بریرها در واقع جداسازی و ایزوله کردن مدارات با سیگنال های مغناطیسی توسط ترانسفورماتور و نوری توسط اپتوکوپلرها را میگویند .

امکاناتی که بریرها دارند:

قابلیت نصب بر روی ریل
از کانال تا 4 کانال در سایز کوچک
قابلیت تنظیم توسط پروتکلhart

بریرها برای چه سیگنال هایی مناسب هستند؟
بریرها به صورت کلی وظیفه ایزوله کردن و حفاظت را دارند که در سیگنالهای زیر کاربرد دارند:
سیگنالهاتی خروجی دیجیتال
سیگنالهای ورودی دیجیتال
سیگنالهای ورودی آنالوگ
سیگنالهای خروجی آنالوگ

Leave a comment