2018

03 آوریل: ph سنسور

اسید سنج یا PH متر چیست؟ PH Meter اسید سنج و یا PH متر دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بکار می رود . PH واژه ای است که جهت…

03 آوریل: ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری ترمومترهای غیر تماسی مادون قرمز از تجهیزات بسیار پرکاربرد در اندازه گیری دما در صنعت میباشد . در بیشتر مدلها از اشعه لیزر جهت مشخص کردن هدف و…

03 آوریل: عملکرد barriers

اصول عملکرد بریر های : بریر های موجود در بازار معمولا به صورت ترکیبی از حفاظت دیود زنری و حفاظت گالوانیکی ساخته شده اند که معمولا حفاظت دیود زنری از یک…

03 آوریل: میترینگ ولو Metering Valve

میترینگ ولو Metering valves- شیرهای کنترل دبی جریان این گونه شیرها جهت تأمین کنترلی پایدار و دقیق بر میزان دبی جریان عبوری در کاربردهای تحلیلی، ابزاردقیقی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند….

03 آوریل: Rupture disk

راپچردیسک چیست؟ راپچر دیسک (Rupture Disc) که دیسک انفجاری (Burst Disc) و یا دیافراگم انفجاری هم نامیده می‌شود، یک وسیله کنترل فشار است که در کاربردهای مختلف برای محافظت از مخازن تحت فشار و یا تجهیزات…