نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه 95

حضور شرکت دقیق فرایند کنترل در هشتمین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه 95

شرکت دقیق فرایند کنترل در هشتمین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه حاضر بود و به معرفی توانمندی های خود پرداخت.

کارشناسان دقیق فرایند کنترل در این نمایشگاه ضمن ارائه توضیحات در خصوص توانایی های شرکت دقیق فرایند کنترل در زمینه های گوناگون به متخصصان حاضر در نمایشگاه، به بررسی مشکلات فنی و مهندسی در زمینه ابزاردقیق پرداختند .

نمایشگاه تخصصی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی با هدف  معرفی و ارائه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای شرکت های دولتی و خصوصی در بومی سازی تجهیزات و معرفی پروژه های صنعتی و فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و ایجاد زمینه برای انتقال دانش فنی برگزار می گردد.