نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی شیراز سال 93

حضور شرکت دقیق فرایند کنترل در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی شیراز سال 93

استان فارس یکی از قطب های مهم گاز و پتروشیمی کشور بوده و با وجود برخورداری از منابع و مزایای طبیعی و صنعتی مناسب، موقعیت استراتژیک جغرافیای و همسایگی و همجواری با مناطق ویژه پارس جنوبی، پتروشیمی ماهشهر و مناطق نفت خیز جنوب است.

نوعی پل ارتباطی این صنعت با دیگر بخشهای صنایع مادر در کشور محسوب می گردد.

سازندگان تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و متخصصین مرتبط و همچنین بخش های تحقیقاتی، خدماتی و تولیدکنندگان بسیار فعالی در این استان حضور دارند.

از این رو شرکت دقیق فرآیند کنترل با نگاهی عمیق به موضوع معرفی تواناییهای خود در زمینه تامین و تولید تجهیزات ابزار دقیق و معرفی نمایندگی های این شرکت از جمله نمایندگی برند ویلاک VEELOK حضور در این نمایشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.