نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی تهران سال 97

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، با حضور 1009 شرکت داخلی و 572 شرکت خارجی از 35 کشور جهان در روزهای 16 الی 19 اردیبهشت 97 برگزار گردید.

 شرکت دقیق فرایند کنترل به عنوان نمایندگی نوافیما NUOVA FIMA و اتصالات ابزار دقیق  VEELOK   در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی به جهت اعلام آمادگی برای تامین تجهیزات ابزار دقیق حضور یافت