نمایشگاه نفت و گاز تهران سال 87

حضور شرکت دقیق فرایند کنترل  نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز و پتروشیمی سال 87

سیزدهمین نمایشگاه نفت تهران، بیش از 550 شرکت خارجی و 860 شرکت داخلی حضور داشتند.

شرکت دقیق فرایند کنترل نیز به منظور ارایه معرفی بیشتر فعالیت خود در راستای تامین و تولید تجهیزات ابزار دقیق توجه به حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فرصت را مغتنم شمرده تا در این صنعت ،دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهد و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های خود را هدایت نماید.