Uncategorized @fa

03 آوریل: 5Valve manifold

  مدل  ( VEELOK ) 5VM05Sنوعی ولو منیفولد 5 راه است که مخصوص ترانسمیتر اختلاف فشار 3051 Rosemount میباشد Maximum Working Pressure (6000 psi (414bar) at 100°F (38°C Working Temperature (-65°F (-54°C) to 464°F…

03 آوریل: روش اندازه گیری فشار – خازنی

اندازه گیری فشار – خازنی ظرفيت الكتريكی خازن تابعی از فاصله صفحات، مساحت آنها و ضريب دی الكتريك ماده دی الكتريك ميباشد و با فاصله صفحات رابطه عكس دارد. به عبارت ديگر با كاهشفاصله بين صفحات ظرفيت الكتريكي آن افزايش مي يابد . مقاومت ظاهری خازن ها كه بيشتر در مدارهای جريان متناوب بكار مي روند، متناسب با ظرفيت الكتريكي آنها مي باشد. لذا مي توان با اندازه گيری…

Positioner-dfc

03 آوریل: نحوه عملکرد فیلتر رگلاتور هوا

فیلتر رگلاتورها در سایزهای مختلف و مدل های مختلف می باشد که شامل موارد زیر می باشد .
1. سایز فیلتر رگلاتورها : 3″, 2”, 1″ , 3/4”, 1/2″, 3/8”, 1/4”, 1/8” می باشد
2. تخلیه رطوبت (آب) در مدل های تخلیه دستی، تخلیه نیمه اتومات و تخلیه تمام اتومات می باشد . ساختار فیلتر رگلاتورهای هوا :