دانشنامه

Paperless recorder

توضیحات : رکوردرهای بدون کاغذ Paperless recorder  نسل جدید رکوردرهای صنعتی هستند که با پیشرفته تر شدن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی روز و میکروپروسسوری اینامکان را به شما میدهند که اطلاعات پارارمترهای مختلف صنعتی نظیر سنسور های فشار ،دما،رطوبت ، فلو و …را بر روی صفحاتی نظیر مانیتور کامپیوتر مشاهده و بر رویحافظه های معمول فلاش کارت ذخیره سازی کنید تا در مواقع ضروری به بازبینی اطلاعات و تکمیل اسناد لازم کاری بپردازید .  Paperless recorder امروزی به شما خروجیهای آلارم متناسب با کانالهای ورودی را به راحتی داده و در موارد پیشرفته…


سوالات متداول

تفاوت اصلی بین Hot junction grounded  , Hot junction Isolated , در ترموکوپل چیست؟ جواب : اگر بین سیم مربوطه به ترموکوپل و دیواره پراب به صورت فیزیکی اتصال برقرار باشدGrounded  ودر این…5Valve manifold

  مدل  ( VEELOK ) 5VM05Sنوعی ولو منیفولد 5 راه است که مخصوص ترانسمیتر اختلاف فشار 3051 Rosemount میباشد Maximum Working Pressure (6000 psi (414bar) at 100°F (38°C Working Temperature (-65°F (-54°C) to 464°F…


روش اندازه گیری فشار – خازنی

اندازه گیری فشار – خازنی ظرفيت الكتريكی خازن تابعی از فاصله صفحات، مساحت آنها و ضريب دی الكتريك ماده دی الكتريك ميباشد و با فاصله صفحات رابطه عكس دارد. به عبارت ديگر با كاهشفاصله بين صفحات ظرفيت الكتريكي آن افزايش مي يابد . مقاومت ظاهری خازن ها كه بيشتر در مدارهای جريان متناوب بكار مي روند، متناسب با ظرفيت الكتريكي آنها مي باشد. لذا مي توان با اندازه گيری…